Catering buffetten workshops evenementen
Cateraar feesten partijen
workshops

catering 020 - 626 80 27

Geschiedenis

Naam

Het schip Rozereyn werd gebouwd in het jaar 1725 in opdracht van de Oost Indische Compagnie. Evenals alle Hollandse koopvaarders uit die tijd was de Rozereyn als oorlogsschip getuigd en voerde 54 kanonnen.

Voorts was het bij uitvaren vrijwel dubbel bemand, hetgeen eveneens gebruikelijk en noodzakelijk was wegens verliezen gedurende de reis, veroorzaakt door ontberingen en slecht voedsel.
Vier jaar lang bracht het, onder gezagvoering van de bekwame kapitein Maarten Kuyl, specerijen en andere zaken van Oost- Indië naar de Lage Landen totdat het in –1729- in de Zuid-Chinese zee in een typhoon verzeilde en zware schade opliep.

Daags daarop werd het gehavende schip aangevallen door de beruchte Jam Seng piraten en moest, na heftig verweer de strijd staken. Kapitein Kuyl en wat nog van zijn bemanning restte werden gevangen genomen en aan het dek van de Rozereyn vastgespijkerd. Het schip werd vervolgens met buskruit geladen en bemand door enkele gestrafte piraten, als brander op de Engelse China Klipper Southern Cross afgestuurd met als gevolg, dat beide schepen ten onder gingen.

Van de Rozereyn bemanning overleefde alleen de bootsman Herman Huus de gebeurtenissen zij het, voor slechte korte tijd. Nog steeds vastgenageld aan een dekluik werd hij na negen dagen opgepikt door opvarenden van de Nederlandsche koopvaarder Texel.
Aan hen deed hij zijn verslag en overleed vervolgens door uitputting en aan zijn zware verwondingen.

Filosofie

Het eetcafé aan de Haarlemmerdijk bestaat al sinds jaar en dag. In het verleden was het een café waar de scheepvaarders hun terugkeer beklonken, of waar zij moed indronken voor de volgende zware tocht op zee.
Het huidige eetcafé Rosereijn heeft inmiddels een ander publiek, maar het ademt nog steeds de gezelligheid, de warmte en de sfeer van het verleden.

 
Sitemap